Pradžia
en ru

Naujienos

„Lietuvos energijos gamyba“ konservuos vieną iš Elektrėnų komplekso blokų

2017 m. gruodžio 11 d.

Didžiausius šalyje dujinius elektros energijos gamybos pajėgumus valdanti bendrovė „Lietuvos energijos gamyba“ (LEG) nuo 2018 m. sausio 1 d. nutrauks 7 bloko eksploataciją. Planuojama, kad šis Elektrėnų komplekso blokas bus konservuojamas, o paslaugas bendrovė toliau teiks 8-uoju ir kombinuoto ciklo blokais.

Sprendimą nutraukti 300 MW galios 7-ojo bloko eksploataciją bendrovės valdyba priėmė atsižvelgdama į Elektrėnų komplekso blokais 2018 metais planuojamų teikti paslaugų apimtis, elektros energijos gamybos ir sisteminių paslaugų rinkos situaciją, reguliacinės aplinkos pokyčius ir perspektyvas.

Blokas bus konservuojamas tokiu būdu, kad perdavimo sistemos operatoriaus ir / arba Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nurodymu būtų įmanoma operatyviai, per ne ilgesnį nei trijų parų laikotarpį, bloką vėl pradėti eksploatuoti. Numatoma, kad toks poreikis gali atsirasti 2019 m., kai ruošiantis sinchronizavimui su Vakarų elektros tinklais Baltijos šalyse planuojama atlikti „salos režimo“ bandymą. Šio bandymo metu bus remiamasi tik vietiniais generuojančiais gamybos šaltiniais.

„Vienas iš mūsų strateginių tikslų – patikimas gamybos įrenginių veikimas, taip prisidedant prie Lietuvos energetinio saugumo užtikrinimo. Dėl to rūpinamės, kad visi LEG valdomi gamybos pajėgumai būtų paruošti elektros energiją pradėti gaminti iškart, kai tik toks poreikis atsiras. Taigi, atsižvelgdami į sistemos poreikius, būsime pasiruošę vėl pradėti eksploatuoti ir 7-ąjį bloką. Tačiau dabar, kai jo palaikymo sąnaudos nebus padengiamos, visiškoje parengtyje išlaikyti neveikiantį bloką yra per brangu“, – sako „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Eglė Čiužaitė.

Šio sprendimo įtaka bendrovės finansiniams rezultatams bus įvertinta po to, kai galutinius sprendimus dėl kitais metais reikalingų rezervų paslaugų priims perdavimo sistemos operatorius ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK).

Priminsime, kad, remiantis preliminariais tretinio aktyviosios galios aukciono rezultatais, LEG 2018 metais kombinuoto ciklo bloku turėtų teikti tretinio galios rezervo, skirto įtampų valdymui 330 kV perdavimo tinkle ir antrinio avarinio galios rezervo atstatymui, paslaugą (260 MW). VKEKK perskaičiavus šios rezervo paslaugos kainos viršutinę ribą 2018 metams, perdavimo sistemos operatorius patvirtinus galutinius aukciono rezultatus.

Taip pat VKEKK turėtų patvirtinti ir viešuosius interesus atitinkančiai paslaugai (VIAP) – elektros energetikos sistemos rezervų užtikrinimui nustatytose elektrinėse, kurių veikla būtina valstybės energetiniam saugumui užtikrinti – 2018 metams skiriamą VIAP lėšų sumą. Lapkričio pabaigoje Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu patvirtino, kad 2018 metais VIAP paslaugą (strateginį rezervą) 212 MW elektros energijos gamybos apimtimi teikia LEG padalinys Lietuvos elektrinė. Šiai paslaugai teikti negali būti naudojami tretinį aktyviosios galios rezervą užtikrinantys įrenginiai.

2016 ir 2017 metais tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą ir strateginį rezervą LEG teikė visais trimis Elektrėnų komplekso blokais.