Pradžia
en ru

Naujienos

Mazuto atsisakiusi „Ignitis gamyba“ baigė aplinkosaugai svarbų kurio ūkio tvarkymo projekto etapą

Naujienos

2021 m. spalį baigtas II-asis kuro ūkio sutvarkymo etapas, kurio metu „Ignitis gamybos“ valdomame Elektrėnų komplekse sutvarkyta nenaudojama mazuto infrastruktūra.  Į kuro ūkio sutvarkymo darbus iš viso jau investuota per 1,1 mln. eurų.

Kuro ūkio sutvarkymo programa pradėta įgyvendinti 2015 m., kai „Ignitis gamyba“ atsisakė mazuto kaip rezervinio kuro naudojimo. Tuomet buvo pradėtas I-asis, o 2018 m. – II-asis susitvarkymo etapas. Atsisakius mazuto kaip rezervinio kuro ir nutraukus kuro ūkio eksploataciją, Elektrėnų komplekso infrastruktūros palaikymo sąnaudos buvo sumažintos apie 0,5 mln. eurų per metus.

„Kuro ūkio sutvarkymo projektas mums labai svarbus ne tik dėl ekonominio, bet ir ekologinio aspekto. Panaikinę ilgus metus gyvavusius taršos šaltinius, mes ženkliai sumažinome mazuto išsiliejimo ir dirvožemio bei požeminių gruntinių vandenų teršimo juo riziką. Atlikti darbai –  dar vienas mūsų įmonės indėlis kuriant švaresnę aplinką ne tik mūsų darbuotojams, bet ir elektrėniškiams“, – sako „Ignitis gamybos“ generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas Rimgaudas Kalvaitis.

II-ojo kuro ūkio sutvarkymo etapo metu buvo išvalyta ir demontuota nebenaudojama mazuto infrastruktūra, rezervuarus jungę vamzdynai, demontuota mazuto išpylimo estakada, išvalyta ir sutvarkyta kita mazuto priėmimo infrastruktūra.

Šiuo metu planuojamas paskutinis III-iasis etapas, kurio metu bus siekiama sutvarkyti didžiuosiuose mazuto rezervuaruose esančius nepaimamo mazuto likučius.

Sprendimas sutvarkyti kuro ūkį buvo priimtas 2015 m. po to, kai buvo atsisakyta naudoti mazutą kaip rezervinį kurą ir nebelikus poreikiui saugoti valstybinį mazuto rezervą. Tuomet apskaičiuota, kad išnaudojama tik 13 proc. esamos kuro ūkio infrastruktūros potencialo, o jį norint išlaikyti ir toliau, reikėtų investuoti per 3 mln. eurų senstančios įrangos ir infrastruktūros būklei atstatyti. Atlikus analizę įvertinta, kad kuro ūkį išlaikyti esama apimtimi tiek ekonominiu, tiek ekologiniu požiūriu nėra racionalu, todėl buvo parengta ilgalaikė kuro ūkio sutvarkymo programa, apimanti dalies infrastruktūros atsisakymą (ją sutvarkant/panaikinant) bei ekologinės taršos mažinimo priemones.

Per pastaruosius kelerius metus daug „Ignitis gamybos“ sprendimų ir darbų buvo nukreipta švaresnės ir tvarios aplinkos kūrimo link. Kuro ūkio sutvarkymo darbai bei sprendimas atsisakyti mazuto kaip rezervinio kuro ir su tuo susiję kaminų ardymo darbai Elektrėnų koplekse, tai tik keli nuoseklios įmonės veiklos, prisidedant prie taršos mažinimo ir tvarios aplinkos kūrimo, pavyzdžiai.