Pradžia
en ru

Naujienos

Padidinti AB “Lietuvos energija” skolinimosi reitingai 030728

Tarptautinė reitingų agentūra “Standard & Poor’s”  padidino AB “Lietuvos energija” ilgalaikio skolinimosi reitingą nuo ‘BB+’ iki ‘BBB-‘ ir trumpalaikio skolinimosi reitingą nuo ‘B’ iki ‘A-3’ ir pagerino reitingų perspektyvą iš stabilios į teigiamą.
 
“Standard & Poor’s”  savo pranešime pažymi, kad nuo 2002 metų pradžios kitoms bendrovėms perėmus energijos gamybos ir paskirstymo funkcijas,  AB “Lietuvos energija” iš esmės tapo tik elektros perdavimo sistemos operatore , o tai sumažino bendrovės veiklos riziką.
 
“Standard & Poor’s” pabrėžia, kad reitingo padidinimui turėjo įtakos skaidri kainų sistema, geras paskutinių 18 mėnesių veiklos rezultatas, stipri bendrovės finansinė padėtis, stabilūs pinigų srautai, pakankamas likvidumas.
 
Tačiau “Standard & Poor’s” teigia, kad šiuos AB “Lietuvos energija”privalumus kiek sumažina tai, kad bendrovė veikia pereinamojo laikotarpio ekonomikos sąlygomis, priklauso nuo trumpalaikių ir vidutinės trukmės paskolų užsienio valiuta ir nuo 2005 metų prognozuoja pajamų iš eksporto sumažėjimą dėl Ignalinos atominės elektrinės pirmojo bloko uždarymo.Tačiau užsienio valiutos keitimo riziką mažina su euru susieta nacionalinė valiuta.
 
Taip pat  “Standard & Poor’s” pažymi, kad  bendrovės būsima finansinė padėtis didžiąja dalimi priklausys nuo elektros energijos perdavimo kainos
Pranešime taip pat pažymima, kad teigiama reitingo perspektyva atspindi galimą tolesnį reitingo padidinimą, jei bus išlaikytas skaidrus reguliavimo režimas, stabili politinė ir ekonominė Lietuvos padėtis bei geras bendrovės veiklos rezultatas.
 
Išorinių ryšių ir informacijos departamento vyr. specialistė Eleonora Žardeckaja