Pradžia
en ru

Naujienos

Pagrindinė „Lietuvos energijos gamybos“ strategijos kryptis iki 2030 m. – strateginė generacija

Energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti „Lietuvos energijos gamyba“ (LEG) atnaujino savo strategiją. Joje pabrėžiama, kad svarbiausia LEG veikla – strateginė generacija, kaip pagrindas siekiant visos grupės augimo tikslų.

LEG strategija atnaujinta remiantis 2018 m. gegužę „Lietuvos energijos“ pristatytoje strategijoje LE 2030 nubrėžtomis visos grupės strateginėmis kryptimis.

„Pagrindinis LEG keliamas tikslas – prisidėti prie sėkmingos Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklų sistema, išlaikant patikimos vietinės elektros gamybos pajėgumus bei vystant naujus pajėgumus Lietuvoje“, – sako LEG stebėtojų tarybai pirmininkaujantis Dominykas Tučkus, „Lietuvos energijos“ valdybos narys, Infrastruktūros ir plėtros direktorius.

Pasak jo, bendrovei reikės išlaikyti greitį ir lankstumą, turimą infrastruktūrą ir kompetencijas pasitelkti inovatyvių idėjų įgyvendinimui, o įgytas kompetencijas ir žinias eksportuoti į regiono energijos rezervų rinką.

Strategijoje taip pat numatoma, kad atlikdama svarbiausią savo rolę – užtikrindama patikimą ir efektyvią strateginę generaciją – LEG prie LE 2030 strategijos įgyvendinimo svariai prisidės ir žaliosios generacijos kryptyje bei diegdama inovacijas.

„Atsižvelgdami į LE 2030 prioritetus, atnaujintoje LEG strategijoje įtvirtinome tęstinumą to, ką darėme pastaruosius kelerius metus teikdami energetinės sistemos saugumui būtinas paslaugas bei papildėme ją veiksmais, kuriuos turime padaryti, kad ilgainiui taptume konkurencingu tarptautiniu energijos gamybos kompetencijų centru“, – sako LEG valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Eglė Čiužaitė.

LEG strategijoje numatyta 10 strateginių sprendimų – 2019–2030 m. laikotarpiu planuojamų konkrečių projektų ir veiklos sričių. Tarp jų, siekiant teikti kokybiškas paslaugas, išskiriamas bendradarbiavimas Lietuvai itin svarbiame sinchronizacijos projekte, pasiruošimas dalyvauti užsienio galios rezervų rinkose.

Prie žaliosios generacijos vystymo LEG numato prisidėti panaudodama savo turimus hidroelektrinių pajėgumus, išvystydama ir siūlydama rinkai atsinaujinančių energijos gamybos išteklių pajėgumų priežiūros paslaugas.

Inovacijų srityje jau dabar planuojami pilotiniai saulės jėgainių ir elektros energijos kaupiklių (kaupimo įrenginių) projektai turimoje infrastruktūroje.

Svarbus bendrovei išlieka ir susitvarkymo darbų programos Elektrėnų komplekse įgyvendinimas, atsisakant senų ir neefektyvių įrenginių, demontuojant nebenaudojamus kaminus.

Bendrovė ir toliau palaikys LEAN vadybos sistemą bei nuolatinio tobulėjimo kultūrą, skaitmenizuos procesus, stiprins kibernetinį saugumą bei rūpinsis darbuotojų kompetencijų, aktualių LE 2030 strategijos įgyvendinimui, ugdymu.

Numatoma, kad LEG investicijos sudarys reikšmingą dalį iš 600 mln. eurų, kurias LE grupė iki 2030 m. planuoja investuoti į gamybos įrenginius tiek esamose, tiek naujose gamybinėse bazėse. Finansinis strateginės generacijos rezultatas (EBITDA), planuojama, šiuo laikotarpiu sudarys iki 60 mln. eurų.

Paskutinį kartą „Lietuvos energijos gamybos“ strategija buvo atnaujinta 2016 m. rudenį.

LEG strategija 2019-2030