Pradžia
en ru

Naujienos

Pirmąjį metų pusmetį „Lietuvos energijos gamyba“ augino pajamas ir pelną

Naujienos

Nors itin sausa vasara ir ilgiau trukęs žuvų neršto periodas lėmė sumažėjusias gamybos apimtis Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (Kruonio HAE) ir Kauno Algirdo Brazausko elektrinėje (Kauno HE), pagrindiniai „Lietuvos energijos gamybos“ finansiniai rodikliai pirmąjį šių metų pusmetį nuosaikiai augo. Palyginus su tuo pačiu periodu 2018 m., bendrovės pajamos didėjo penktadaliu ir pasiekė 76,4 mln. eurų.

Sumažėjusias gamybos apimtis kompensavo teigiamas mazuto atsargų pardavimo rezultatas ir efektyvus Kruonio HAE galimybių išnaudojimas išaugus naktinės ir dieninės elektros kainų skirtumui. Dėl šių priežasčių bendrovės koreguota EBITDA didėjo 7,5 procentais – iki 29,2 mln. eurų.  

Kiti „Lietuvos energijos gamybos“ pelningumo rodikliai – veiklos pelno marža, pelno prieš apmokestinimą marža bei grynojo pelno marža šių metų sausio-birželio mėn. kito nežymiai lyginant su tuo pačiu laikotarpiu pernai, tačiau augo veiklos pelnas, pelnas prieš apmokestinimą ir grynasis laikotarpio pelnas. Pastarasis 2019 m. pirmąjį pusmetį sudarė 28,4 mln. eurų arba 20 proc. daugiau nei tuo pačiu periodu 2018 metais.

Iš viso bendrovės valdomose elektrinėse 2019 m. sausio-birželio mėn. pagaminta ir parduota 0,35 TWh elektros energijos – 21 proc. mažiau nei tuo pačiu periodu 2018 m. (0,44 TWh).

„Patikima strateginė generacija ir tinkamas pasiruošimas artėjančiai sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais yra nekintantys bendrovės prioritetai. Gegužę sėkmingai sudalyvavome Lietuvos energetikos sistemos atkūrimo po totalios avarijos ir dalies sistemos izoliuoto veikimo bandyme – tai puikus įrodymas, esame pasiruošę reaguoti realiu laiku ir padėti užtikrinti elektros tiekimą šalies vartotojams. Be to, kokybiškai teikėme visam Baltijos ir Šiaurės šalių regionui gyvybiškai svarbias sistemines paslaugas – Kruonio HAE avarinis rezervas per pirmus šešis 2019 m. mėnesius buvo aktyvuotas 52 kartus, visi aktyvavimai įgyvendinti sėkmingai“, – rezultatus komentavo „Lietuvos energijos gamybos“ generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis.

Bendrovė taip pat tęsė pasiruošimą galimai Kruonio HAE plėtrai įrengiant 5-ąjį hidroagregatą – pradėtos rengti socioekonominės ir technologinių alternatyvų studijos. Siekiant įvertinti galimas elektros energijos ir šilumos gamybos pajėgumų Vilniaus trečiojoje termofikacinėje elektrinėje (Vilniaus TE-3) modernizavimo alternatyvas bei pasiruošti artėjantiems galios rinkos mechanizmų aukcionams, parengta ir vertinimams pateikta poveikio aplinkai vertinimo ataskaita.

Praėjusių metų pabaigoje patvirtinusi naują veiklos strategiją, „Lietuvos energijos gamyba“ šiemet itin daug dėmesio skyrė vienai iš esminių jos dalių – inovacijų projektams. Elektrėnuose pradėtas vystyti saulės parko projektas (pradžioje – 1 MW galios), privačių namų ir daugiabučių gyventojams suteiksiantis galimybę tapti gaminančiais vartotojais. Elektrinės montavimo darbai turėtų startuoti 2019 m. pabaigoje. Kauno HE pradėtas įgyvendinti 1,2 MW galios energijos kaupiklio diegimo projektas – planuojama, kad kaupiklis pradės veikti jau 2020 m. II ketvirtį. Taip pat sėkmingai pradėtas parengiamųjų plūduriuojančios saulės jėgainės Kruonio HAE projekto darbų įgyvendinimas.

„Tiek energijos kaupiklis Kauno HE, tiek ir plūduriuojanti saulės jėgainė Kruonio HAE aukštutiniame baseine yra regiono mastu unikalios inovacijos. Sėkmingas tokio masto projektų įgyvendinimas ne tik sukurtų didesnę vertę „Lietuvos energijos gamybos“ akcininkams, prisidėtų prie elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių plėtros Lietuvoje, bet ir gerokai kilstelėtų valstybės valdomų įmonių inovatyvumo kartelę“, ­– teigia R. Kalvaitis.

Esminiai „Lietuvos energijos gamybos“ 2019 m. 6 mėnesių rodikliai:

  • Bendrovės 2019 m. 6 mėn. pajamos pagal sutartis su klientais siekė 66,2 mln. eurų ir buvo 4,7 proc. didesnės nei 2018 m. 6 mėn. pardavimo pajamos (63,3 mln. eurų). Pajamų pagal sutartis su klientais augimui didžiausią įtaką turėjo mazuto atsargų pardavimas. Iš viso per pirmąjį metų pusmetį bendrovė gavo 76,4 mln. eurų pajamų – 20 proc. daugiau nei tuo pačiu periodu pernai (63,6 mln. eurų).
  • Bendrovės 2019 m. 6 mėn. koreguota EBITDA* siekė 29,2 mln. eurų ir buvo 7,5 proc. didesnė nei tuo pačiu periodu pernai (27,1 mln. eurų). Tai lėmė geresnis Kruonio HAE gamybos rezultatas ir teigiamas mazuto atsargų pardavimo rezultatas.
  • Bendrovės 2019 m. 6 mėn. grynasis laikotarpio pelnas sudarė 28,4 mln. eurų ir buvo 20 proc. didesnis nei 2018 m. 6 mėn. grynasis pelnas (23,6 mln. eurų).
  • 2019 m. sausio-birželio mėnesį bendrovė patyrė 42,8 mln. eurų sąnaudų, kurių didžiąją dalį sudarė elektros energijos bei susijusių paslaugų pirkimo, taip pat kuro pirkimo elektros energijai gaminti sąnaudos. Veiklos palaikymo sąnaudos sudarė 10,2 mln. eurų ir buvo 18,9 proc. didesnės nei tuo pačiu periodu pernai dėl suformuoto atidėjinio Elektrėnų komplekso demontavimo projektų sąnaudoms.
  • Į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą bendrovė per 2019 m. 6 mėn. investavo 0,3 mln. eurų. Per 2018 m. 6 mėn. buvo investuota 3,3 mln. eurų, didžioji dalis sumos buvo skirta kapitaliniam Kruonio HAE 2-ojo agregato remontui.