Pradžia
en ru

Naujienos

Po avarijos atkurta Lietuvos elektros energetikos sistema – bandymas įvyko sėkmingai

Energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausančios „Lietuvos energijos gamybos“ valdomoje Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje (Kruonio HAE) šeštadienį, lapkričio 17d., įvyko Lietuvos elektros energetikos sistemos atkūrimo po totalinės avarijos bandymas. Jo metu imituota situacija, kai užgęsta visa šalies elektros energetikos sistema (įvyksta vadinamasis „black out“), o elektros energijos tiekimas atkuriamas iš Kruonio HAE.

 
Pradėjus bandymą elektrinė buvo sustabdyta ir atjungta nuo visų tinklų: tiek 110 kV įtampos tinklo, iš kurio ji pati ima elektros energiją vadinamosioms savoms reikmėms, tiek 330 kV įtampos tinklo, į kurį elektrinė atiduoda savo pagamintą elektros energiją.
 
Atjungus nuo perdavimo tinklų, Kruonio HAE liko visiškai izoliuota nuo bet kokio išorinio elektros energijos šaltinio. Tas pats atsitiktų totalinės sistemos avarijos atveju, kai elektros energijos tiekimas visiškai nutrūktų ir sistema užgestų. Iškart po atjungimo Kruonio HAE darbuotojai ėmė vykdyti bandymą inicijavusio perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ parengtą sistemos atkūrimo po tokios avarijos programą.
 
Pirmiausia buvo paleistas dyzelinis generatorius, pagaminęs tiek elektros energijos, kad jos užtektų Kruonio HAE hidroagregatų paleidimui. Tuomet buvo sėkmingai paleisti du elektrinės hidroagregatai, pradėję gaminti pirmąsias kilovatvalandes ir užtikrinę stabilios įtampos palaikymą tinkle po imituotos sistemos griūties.
 
Ši Kruonio HAE pagaminta elektros energija per specialiai išskirtą 330 kVaukštos įtampos perdavimo tinklo liniją Kruonis–Elektrėnai  elektros energija aprūpino Elektrėnuose esančio kombinuotojo ciklo bloko savąsias reikmes. Pradėjus bloko leidimą ir sėkmingai įjungus pagrindinius bloko leidimo procese dalyvaujančius įrenginius, bandymas baigėsi. Realiu atveju, bloko leidimas būtų tęsiamas ir elektros energija pamažu vėl pasiektų visus šalies vartotojus.
 
„Šiandien atliktas bandymas parodė, jog esame pasiruošę bet kuriuo metu greitai reaguoti, kad įvykus tikrai avarijai būtų užtikrintas sistemos saugumas, o elektra visus vartotojus pasiektų per patį trumpiausią laiką“, ­– sako „Lietuvos energijos gamybos“ Gamybos direktorius Darius Kucinas.
 
Sistemos atkūrimo po totalinės avarijos paslaugą perdavimo sistemos operatoriui teikia „Lietuvos energijos gamybos“ valdomos Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė. Elektrėnų komplekse esantis kombinuotojo ciklo blokas šiemet užtikrina tretinį rezervą (tai gamintojo palaikoma generuojančių šaltinių galia, aktyvuojama per 12 val. laikotarpį), 8-asis blokas – strateginį rezervą.
 
Panašūs elektros energetikos sistemos atkūrimo bandymai didesne ar mažesne apimtimi vykdomi kiekvienais metais.