Pradžia
en ru

Naujienos

Pradedamos Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės plėtros planavimo procedūros

Naujienos

Šiandien AB „Ignitis gamyba“ pasirašė konsultavimo sutartį su „AFRY Switzerland Ltd“, pagal kurią konsultantas parengs Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (KHAE) plėtros, įrengiant hidroagregatą Nr.5, techninę specifikaciją bei pagal FIDIC geltonąją knygą su užsakovu suderintą rangos darbų sutartį. Be to, konsultantas paruoš statybos darbų pirkimo sąlygas ir kitus projekto įgyvendinimui reikalingus rangos pirkimo dokumentus bei teiks technines konsultacijas ir ekspertinius vertinimus rangos darbų pirkimų procedūros metu. Sutarties vertė – 265 340,00 eurų.

„Konsultanto atlikti darbai padės mums apsispręsti dėl tolimesnių veiksmų, kaip efektyviausiu ir ekonomiškiausiu būdu plėtoti papildomus elektros energijos gamybos ir balansavimo pajėgumus padidinant KHAE “lankstumą”, įgalinantį elektrinę dirbti platesniame galių diapazone ir taip lanksčiau reaguoti į sistemos balansavimo poreikius. Tai taps ypač aktualu po to, kai bus baigta sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais ir reikės užtikrinti būtinų dažnio valdymo paslaugų teikimą“, – sako AB „Ignitis gamyba“ generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis.

Planuojamo įrengti 5 hidroagregato techninės galimybės tiek generatoriaus, tiek ir siurblio režime išplės elektrinės galių panaudojimo diapazoną, leis elektrinei efektyviau dalyvauti bendroje Baltijos balansavimo rinkoje bei užtikrins didesnį konkurencingumą teikiant papildomas sistemines paslaugas. Be to, naujasis agregatas padės balansuoti Lietuvoje sparčiai plėtojamą, tačiau netolygią atsinaujinančių energijos šaltinių generaciją.

Šiuo metu KHAE naudojami 4 agregatai, kurių kiekvieno maksimali galia siekia 225 MW. Ir, nors agregatai gali teikti balansavimo paslaugas, tačiau dėl jau artimiausioje ateityje numatomų sisteminių paslaugų poreikio pokyčių ir esamų agregatų riboto veikimo diapazono, esamų agregatų galimybės teikti šias paslaugas bus ribotos.

Apie Kruonio HAE

„Ignitis gamybos“ valdoma Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė – vienintelė tokio tipo elektrinė Baltijos šalyse. KHAE šiandien balansuoja elektros gamybos ir suvartojimo skirtumą šalyje, taip pat teikia avarijų energetikos sistemoje prevencijos bei jų likvidavimo būtinąsias paslaugas. KHAE taip pat užtikrina antrinį avarinį Lietuvos elektros energetikos sistemos rezervą.