Pradžia
en ru

Naujienos

Savaitgalį atliktas Lietuvos izoliuotos elektros energetikos sistemos dalies veikimo bandymas

Naujienos

Savaitgalį, rugpjūčio 1-2 dienomis, Lietuvoje buvo atliekamas dalies izoliuotos Lietuvos energetikos sistemos darbo bandymas, kuriame dalyvavo ir bendrovės „Ignitis gamyba“ valdoma Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (HAE) ir Elektrėnų komplekso 7-asis blokas bei kombinuoto ciklo blokas (KCB).

Testo metu buvo patikrintos tretinio aktyviosios galios rezervo ir izoliuoto tinklo darbo paslaugų teikėjų techninis pasirengimas ir blokų galimybės dirbti izoliuotoje sistemoje atliekant  pirminio dažnio reguliavimą.

„Tokie bandymai kaip šis yra atliekami siekiant užtikrinti Lietuvos elektros energetikos sistemos patikimą veikimą ir kryptingai ruošiantis sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos tinklais. Darsyk įsitikinome, kad „Ignitis gamybos“ valdomos elektrinės yra parengtos saugiam ir stabiliam darbui netgi dirbant izoliuotai avariniu režimu”, – teigia „Ignitis gamybos“ generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis.

Pagal iš anksto numatytą bandymo scenarijų, elektrinės iš pradžių veikė esant įprastinei tinklo būklei, o vėliau tinklas buvo izoliuotas ir pradėjo veikti salos režimu. Imituojant trikdžius buvo tikrinamas generatorių pirminio dažnių reguliatorių veikimas ir tarpusavio sąveika. Bandymo metu nebuvo vykdoma komercinė KCB ir Kruonio HAE gamyba.

Kaip ir liepos 25 d. hidroelektrinėse vykusius vidinius elektros energetikos sistemos atnaujinimo po totalinės avarijos bandymus, taip ir izoliuoto darbo bandymą iniciavo Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“.