Pradžia
en ru

Naujienos

Sėkmingai atliktas eksperimentas atsijungti nuo vieningos Rytų elektros energetikos sistemos

Šiandien, balandžio 5 d., sėkmingai atliktas trumpalaikis eksperimentinis lygiagrečiai dirbančių Lietuvos, Latvijos, Estijos energetinių sistemų, Kaliningrado srities ir dalies Baltarusijos energetinės sistemos atjungimas nuo vieningos Rytų elektros energetikos sistemos.

Pagrindinis šio eksperimento tikslas - nustatyti Baltijos šalių energetinėje sistemoje dirbančių elektrinių reguliavimui reikalingą galios rezervą. Eksperimento metu gauti rezultatai bus panaudoti dažnio reguliavimui Baltijos energetikos sistemoje, taip pat bus reikalingi sprendžiant susijungimo sinchroniniam darbui su Europos šalių energetinių sistemų susivienijimu (UCTE) problemas. Eksperimentą organizavo AB “Lietuvos energija”, “Latvenergo”, “Eesti Energia” kartu su bendra įmone DC “Baltija”.

Bendra uždaroji akcinė bendrovė DC “Baltija”, Baltijos šalių energetikos sistemų dispečerinis centras, įkurtas 1992 m. Baltijos šalių energetikos sistemų lygiagrečiam darbui koordinuoti.

Išorinių ryšių departamento vyr. specialistė Asta Ledzinskaitė