Pradžia
en ru

Naujienos

Sugriežtinta atsakomybė už neteisėtą patekimą į saugomus objektus

Naujienos

Nuo šių metų sausio 1 d. įsigaliojo Bendrovės Verslo saugos inicijuotas Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau – LR ANK) 321 str. pakeitimas, numatantis administracinę atsakomybę už patekimą į saugomą objektą, kuriame yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto, arba į branduolinės energetikos objekto aikštelę neturint tam teisės. Sugriežtinta atsakomybė už neteisėtą patekimą į saugomus objektus turės teigiamą įtaką ne tik „Ignitis gamybos“ objektų, bet ir kitų įstatyme nurodytų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įrenginių ir turto apsaugos užtikrinimui.
Nuo šiol visiems pirmą kartą be leidimų į Elektrėnų komplekso, KHAE ar KHE teritoriją patekusiems asmenims bus skiriama nuo 30 iki 70 eurų bauda, o už pakartotinį pažeidimą – nuo 50 iki 250 eurų.

Kodėl šis pakeitimas svarbus „Ignitis gamybai“?
Bendrovė pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą, yra priskirta prie antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, o Bendrovei priklausančios Lietuvos elektrinė, Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinė yra įtrauktos į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą. Bendrovė vykdo elektros ir šilumos energijos gamybą, taip pat teikia energijos rezervų palaikymo paslaugas, užtikrindama valstybės energetinį saugumą, todėl patikimas Bendrovės objektų funkcionavimas, efektyvus saugumo užtikrinimas yra tiesiogiai sietinas su šalies nacionalinio saugumo interesais.