Pradžia
en ru

Naujienos

Užbaigta Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės 5-o agregato įrengimo PAV atrankos procedūra

Naujienos

Aplinkos apsaugos agentūra, išanalizavusi „Ignitis gamybos“ pateiktus Poveikio aplinkai vertinimo (PAV) atrankos dokumentus, nustatė, kad planuojama ūkinė veikla neigiamos įtakos aplinkai neturės, todėl išsamus poveikio aplinkai vertinimas  nėra reikalingas.

PAV atrankos  dokumentai buvo parengti ruošiantis Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (KHAE) plėtrai įrengiant 5-ą agregatą. 

„Gauta teigiama išvada rodo, kad mūsų planuojama hidroenergetikos plėtra yra tvari ir draugiška aplinkai. Tai taip pat reiškia šio, kaip vieno svarbiausių projekto paruošiamųjų darbų etapo pabaigą. Taigi, nuosekliai įgyvendinami projektą mes dar vienu žingsniu priartėjome prie pagrindinio tikslo – įrengti 5-ą agregatą, įgalinsiantį elektrinę dirbti platesniame galių diapazone ir taip lanksčiau reaguoti į energetikos sistemos balansavimo poreikius. Ši plėtra yra ypač aktuali sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais kontekste, kai reikės užtikrinti būtinų dažnio valdymo paslaugų teikimą“, – sakė „Ignitis gamybos“ vadovas Rimgaudas Kalvaitis.

Planuojamo įrengti 5-o agregato maksimali galia bus 110 MW, o jo techninės galimybės tiek generatoriaus, tiek ir siurblio režimuose išplės elektrinės galių panaudojimo spektrą, leis elektrinei efektyviau dalyvauti bendroje Europos balansavimo rinkoje. Taip pat, po sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais bendrovei dalyvaujant su dažnio valdymu susijusių rezervų paslaugų rinkoje, naujasis agregatas užtikrins didesnį konkurencingumą teikiant sistemines paslaugas. 5-as agregatas reikšmingai prisidės prie šalies elektros tiekimo saugumo didinimo, elektros energetikos sistemos patikimumo bei stabilumo ir padės balansuoti Lietuvoje sparčiai plėtojamą, tačiau netolygią elektros energijos generaciją iš atsinaujinančių energijos šaltinių.

Naujojo agregato gyvavimo laikas – 40 metų.

Šiuo metu KHAE naudojami 4 agregatai, kurių kiekvieno maksimali galia 225 MW. Agregatai šiandien teikia antrinio avarinio galios rezervo paslaugą, tiekia balansavimo elektros energiją bei dalyvauja bendroje elektros rinkoje. Naujasis agregatas ne tik suteiks Kruonio HAE didesnį galios panaudojimo lankstumą, bet ir išplės esamų agregatų panaudojimo galimybes.