Pradžia
en ru

Naujienos

Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę ruošiamasi perduoti „Lietuvos energijos gamybai“

2018 m. kovo 6 d.

Patronuojančios įmonės „Lietuvos energija“, UAB, pranešimas

Valstybės valdomos energetikos bendrovės „Lietuvos energija“ valdyba priėmė sprendimą perduoti Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę (TE-3) kaip nepiniginį įnašą į dukterinės įmonės „Lietuvos energijos gamybos“ įstatinį kapitalą. „Lietuvos energija“ TE-3 praeitų metų spalį perėmė iš Vilniaus miesto savivaldybės įmonės „Vilniaus šilumos tinklai“.

TE-3 perduoti numatoma šių metų balandžio mėnesio 1 d. Įstatinio kapitalo didinimui dar turės pritarti „Lietuvos energijos gamybos“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

„Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtas yra gamybinės paskirties, todėl nuspręsta šį turtą perduoti energijos gamybos įmonei „Lietuvos energijos gamyba“. Tuo užtikrinamas grupės įmonių veiklų išgryninimas tiek kaštų mažinimo ir kompetencijos sutelkimo, tiek ir energijos gamybos plėtros atžvilgiu“, – teigia Dominykas Tučkus, „Lietuvos energijos“ valdybos narys, gamybos ir paslaugų tarnybos direktorius.

„Lietuvos energijos gamybai“ TE-3 perduodama nepriklausomų turto vertintojų nustatyta verte – 8 061 tūkst. EUR.

Praėjusių metų spalio mėnesį „Lietuvos energija“ TE-3 turtinį kompleksą įsigijo už 9 935 tūkst. EUR. Įsigijimo metu į nepriklausomų vertintojų nustatytą kainą buvo įskaičiuotos ir sinergijos, apimančios potencialias investicijas į prisijungimą prie Vilniaus miesto centralizuotos šilumos tiekimo tinklų. Kadangi šios sinergijos bus išnaudojamos kitų energetikos grupės įmonių, turto, įnešamo į „Lietuvos energijos gamybą“ įstatinį kapitalą, vertė yra mažesnė.

Numatoma, kad naujoji TE-3 turtinio komplekso savininkė tęs šiuo metu elektrinėje vykdomas veiklas. Elektrinės teritorijoje veiklą vykdantys subjektai ir toliau galės naudotis reikalingais energetiniais resursais. Bus siekiama optimaliai išnaudoti esamą infrastruktūrą, pritaikant ją šalies strateginiams energetiniams poreikiams tenkinti.

Daugiau informacijos apie šaukiamą LEG visuotinį akcininkų susirinkimą ir siūlomą įstatinio kapitalo padidinimą pateikiama štai čia (nuoroda).