Pradžia
en ru

Naujienos

VKEKK sprendimu, „Lietuvos energijos gamyba“ VIAP paslaugą turės teikti nuostolingai

2017 m. gruodžio 20 d.

Vakar Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) vieno balso persvara (trys prieš du) patvirtino tretinio aktyviosios galios rezervo kainos viršutinę ribą bei viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą. Remiantis šiais sprendimais, „Lietuvos energijos gamyba“ (LEG) VIAP paslaugą 2018 metais įpareigojama teikti nepadengiant jos teikimo pagrįstųjų kaštų. 

Bendrą 2018 metų tretinio ir strateginio, už kurį mokama iš VIAP biudžeto, rezervų paslaugų poreikį gali padengti du Elektrėnų komplekso blokai. Tad vieno iš trijų šiuo metu veikiančių blokų palaikymo sąnaudos nebebus padengiamos. Tuo pačiu perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ ir Energetikos ministerija išreiškė poziciją, jog 2019 metais planuojamo Baltijos šalių izoliuoto darbo bandymo metu gaminti elektros energiją turi būti pasirengę (turi būti prieinami) visi trys Elektrėnų komplekso blokai: 7-as, 8-as ir kombinuoto ciklo blokas (KCB).

Atsižvelgiant į tokį sistemos operatoriaus ir Energetikos ministerijos lūkestį, LEG valdyba 2017 m. gruodžio 11 d. priėmė sprendimą nuo 2018 m. sausio 1 d. nutraukti prasčiausios techninės būklės 7-ojo bloko eksploataciją jį konservuojant. Blokas bus konservuojamas tokiu būdu, kad, esant būtinybei ir gavus Energetikos ministerijos arba „Litgrid“ nurodymą, per ne ilgesnį nei trijų parų laikotarpį bloką vėl būtų galima pradėti eksploatuoti. Eksploatacija būtų trumpalaikė – kol bus atliekamas minėtas izoliuoto darbo bandymas.

Nepaisant to, vakar nustatydama rezervo paslaugų kainas VKEKK įvertino, jog Elektrėnų komplekse 2018 metais bus trys veikiantys blokai (nors vieno bloko eksploatacija yra nutraukiama) ir atitinkamai visiems jiems paskirstė bendrastotinio turto sąnaudas bei netiesiogines veiklos sąnaudas. Dėl šios priežasties net 6,4 mln. eurų Elektrėnų komplekso sąnaudų liko nepadengta. LEG turės pareigą išlaikyti visų trijų blokų darbui reikalingą infrastruktūrą, tačiau dalis jos išlaikymo kaštų nebus dengiami. Savo sprendimą VKEKK grindžia tuo, jog LEG nepriėmė sprendimo pradėti 7-ojo bloko demontavimą.

„Tokia VKEKK nuostata savo esme skatina mus demontuoti 7-ąjį bloką, nors tai galimai nesuderinama su energetikos sistemos patikimumo išsaugojimo interesais, be to, mūsų suvokimu, neįvertintos tokių sprendimų ilgalaikės pasekmės. VKEKK pozicija suponuoja, kad tuo atveju, jeigu LEG būtų anksčiau priėmusi sprendimą demontuoti 7 bloką, bendrastotiniai kaštai būtų dengiami,“ – sako „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Eglė Čiužaitė.

Bendrovei liekanti išeitis – elektros sistemai būtinas paslaugas Elektrėnų komplekse teikti nepadengiant visų sąnaudų ir patiriant šios veiklos nuostolį. Dėl to LEG ketina dar kartą kreiptis į perdavimo sistemos operatorių ir Energetikos ministeriją, prašydama priimti teisinius sprendimus dėl 2019 m. planuojamo bandymo ir jo metu reikalingų gamybos įrenginių. VKEKK deklaruoja, kad tik remdamasi įpareigojančiais sprendimais galėtų patvirtinti 7-ojo bloko išlaikymui reikalingas sąnaudas, jas galbūt padengiant 2019 metais, kai ir bus atliekamas numatytasis Baltijos šalių izoliuoto darbo bandymas.

„Kol nėra konkrečių išlaikyti visus tris blokus įpareigojančių ir sąnaudas padengiančių sprendimų, išlaikyti neveikiantį ir nuostolį generuojantį bloką LEG turės kitų veiklų sąskaita. Gavę minėtus „Litgrid“ ir Energetikos ministerijos teisinius sprendimus, svarstysime alternatyvas dėl tolesnių veiksmų“, – sako bendrovės vadovė.