Pradžia
en

Veiklos strategija

„Ignitis gamyba“ - „Ignitis grupės“ įmonių dalis, tad savo veikloje vadovaujasi bendra įmonių Grupės strategija

Strateginės kryptys

Įrenginių veikimo patikimumas ir prieinamumas

 • Pritaikome senus tradicinės energijos gamybos pajėgumus papildomų paslaugų teikimui, arba, nesant tokios galimybės, nutraukiame jų eksploatavimą ir demontuojame.
 • Siekiame išvystyti papildomus pajėgumus, jei tai bus būtina siekiant subalansuoti gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių augimą ir užtikrinti reikalingą Lietuvos energetikos sistemos adekvatumo lygį.
 • Ruošiame turimus gamybos pajėgumus darbui po sinchronizacijos.

Visų papildomų paslaugų teikimas

 • Teikdami paslaugas siekiame prisidėti prie Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema.
 • Kiekvienais metais keliame ambicingus įrenginių prieinamumo tikslus siekiant užtikrinti Lietuvos energijos sistemos lankstumą ir aukštą patikimumą teikiant papildomas paslaugas.

Tvarus augimas

 • Kuriame savo organizaciją taikydami skaidrų ir veiksmingą valdymo modelį.
 • Mums rūpi darbuotojų patirtis, asmeninis tobulėjimas, pritraukimas, išlaikymas ir pamainumas. Mūsų darbuotojų žinių ir kompetencijų įvairovė suteikia išskirtines galimybes užtikrinti nacionalinės energetinės sistemos saugumą.
 • Visose veiklos srityse diegiame didinančius efektyvumą ir kuriančius vertę sprendimus.

 

Strateginiai tikslai

 • Pasiruošimas sinchronizacijai su KET;
 • lyderystė Lietuvos papildomų paslaugų ir balansavimo elektros energijos teikimo rinkoje;
 • pasiruošimas paslaugų teikimui pagal KET reikalavimus Baltijos regione;
 • aukštas įrenginių prieinamumas;
 • stabili finansinė padėtis;
 • saugios darbo aplinkos užtikrinimas;
 • darbuotojų ryšius ir sveikatą puoselėjanti darbovietė;
 • kokybiškas įmonės veiklos valdymas;
 • ŠESD emisijų mažinimas.