Pradžia
en

Naujienos

„Ignitis gamybos“ valdomame Elektrėnų komplekse atlikti sinchronizacijai svarbios ir sistemos stabilumą užtikrinsiančios programinės įrangos bandymai

Naujienos

AGV testai atlikti „Ignitis gamybos“ Elektrėnų komplekso Kombinuotojo ciklo bloke. Bandymų metu elektros sistemos balanso ir dažnio valdymas išmėgintas realiomis sąlygomis, aktyvuojant automatinį dažnio atstatymo rezervą.
„Mums labai svarbus dalyvavimas šiame strateginiame Lietuvai projekte, kuomet atliekami techniniai bandymai, leisiantys sklandžiai prisijungti prie kontinentinės Europos tinklų. Tai sėkmingas, šalyje pirmą kartą atliktas, bandymas automatiniu būdu valdyti gamintojo įrenginius iš operatoriaus sistemos, atitinkant Europos Sąjungos keliamus techninius reikalavimus. Bandymo sėkmę lėmė ir mūsų savalaikis pasirengimas ateities iššūkiams, nuoseklus ir atsakingas požiūris į sistemos saugumo bei patikimumo užtikrinimo reikalavimus“, – sako „Ignitis gamybos“ vadovas Rimgaudas Kalvaitis.

Išmanioji AGV sistema užtikrina automatinį elektros sistemos dažnio atkūrimą ir balanso valdymą – ji nuolat seka elektros tinklo parametrus ir kas kelias sekundes apskaičiuoja reikiamą aktyvuoti galią. Tuomet pagal ją AGV sistema siunčia rezervų aktyvavimo komandas paslaugos tiekėjams, tokiu būdu greitai kompensuojamas elektros energijos balanso nuokrypis ir elektros sistemos dažnis atkuriamas į nominalią 50 Hz reikšmę.

Po sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais, Lietuva, Latvija ir Estija bus atsakingos už savarankišką elektros gamybos ir vartojimo balanso, taip pat dažnio savo tinkle valdymą. Todėl AGV padės reguliuoti Lietuvos elektros sistemą taip, kad nesusidarytų disbalansas, galintis paveikti visą kontinentinės Europos sinchroninę zoną.

Balansavimo paslaugas teikti gali visi Baltijos šalių rinkos dalyviai. Įdiegta AGV sistema ir sukurti rinkos mechanizmai leis elektros rinkos dalyviams papildomai įdarbinti lanksčius gamybos, vartojimo ar kaupimo įrenginius ir gauti pajamų.

Todėl „Litgrid“ kviečia ir kitus gamintojus pritaikyti savo sistemas pagal šią programą ir dalyvauti automatinio dažnio atkūrimo rezervo paslaugų teikime pagal nustatytus techninius reikalavimus ir procedūras.  

AGV sistema bus baigta diegti iki šių metų pabaigos.