Pradžia
en ru

Naujienos

Kauno hidroelektrinės pagaminamas elektros kiekis priklauso ne tik nuo Nemuno debito, bet ir nuo pastangų, aplink elektrinę kurti tvarią aplinką

Naujienos

Kauno hidroelektrinės (KHE) generuojamam energijos kiekiui bene esminę įtaką daro Nemuno plukdomas vandens kiekis. Nuo to, kiek į tvenkinį priteka vandens, priklauso ir KHE gaminamos elektros energijos kiekis. Pavyzdžiui, tam, kad KHE visi 4 jos agregatai, kurių kiekvieno galia po 25,2 MW, galėtų efektyviai gaminti elektros energiją, per jų turbinas turi pratekėti apie 600 m3/s vandens, tačiau tokio Nemuno debito galima tikėtis tik pavasarį, kuomet vandens prietaka į Kauno marias pasiekia tokias vertes. Pavasaris taip pat yra vienintelis sezonas, kai vandens srautas upėje kartais išauga iki tokio lygio, kad KHE nebeužtenka turimų agregatų pralaidumo ir tenka atidaryti užtvankos pralaidas. Tai gana retas reiškinys, kuris paskutinį kartą buvo dar 2013 metų pavasarinio potvynio metu.

Kitais sezonais Nemunas nebūna toks dosnus ir plukdo kur kas kuklesnius vandens kiekius, o vidutinis metinis vandens srautas siekia tik apie 250 m3/s. Toks vandens kiekis leidžia elektrinei per metus pagaminti vidutiniškai 0,35TWh elektros energijos.

Žinoma, mažiausiai vandens Nemunas atplukdo vasarą, o elektrinė tuo metu dažniausiai dirba tik vienu agregatu. Pavyzdžiui, šią vasarą dirbti visais keturiais agregatais galima buvo vos 27 val., o rugpjūčio 2–4 dienomis vandens prietaka apskritai buvo tokia maža, kad elektrinė galėjo dirbti tik tokiu režimu, kai vandens buvo praleidžiama tik tiek, kiek jo pritekėjo į tvenkinį, tai yra vos apie 105 m3/s. Taigi, praktiškai visą vasarą elektrinėje veikė tik vienas agregatas.

Tačiau ne tik vandens prietaka yra svarbi KHE darbui, labai svarbus ir aplinkosauginis aspektas. KHE tvenkinys yra Kauno marių regioninio parko dalis, todėl norint užtikrinti tvarią aplinką ir sveiką tiek tvenkinio, tiek ir viso Kauno marių regioninio parko ekosistemą, turi būti atsižvelgiama į griežtus aplinkosaugos reikalavimus, kurių ypač budriai laikomasi per žuvų nerštą ir paukščių perėjimą.

KHE specialistai akylai stebi vandens lygio svyravimus, kurių leistina riba yra nuo 43,5 m iki 44,4 m virš jūros lygio, bet ne daugiau nei 40 cm per parą. Visus metus vandens lygis Kauno HE tvenkinyje yra palaikomas artimas normalioms patvankos sąlygoms, t. y. 44 m altitudei, o maksimalus vandens lygio svyravimo diapazonas išnaudojamas tik ekstremaliomis sąlygomis. Ypatingas dėmesys vandens svyravimui skiriamas jautriausiu žuvų ir paukščių populiacijai metu, t. y. žuvų neršto ir vandens paukščių perėjimo periodu. Šiuo metu vandens svyravimai negali viršyti 20 cm per parą. Be to, įmonė kartu su šios srities specialistais ir mokslininkais iš Gamtos tyrimo centro ir Lietuvos energetikos instituto, KHE tvenkinyje nuolat vykdo paukščių ir žuvų monitoringą. Prie vykdomų stebėjimų dažnai prisijungia ir Kauno marių regioninio parko specialistai (ornitologai). Pasibaigus žuvų nerštui ir paukščių perėjimo periodui stebėjimų rezultatai pristatomi Aplinkos apsaugos agentūros, Kauno marių regioninio parko, Aplinkos apsaugos departamento specialistams ir vadovams.

Be jokios abejonės, tokie griežti vandens svyravimo ribojimai labai apsunkina elektrinės darbą, balansuojant elektros sistemą bei generuojant elektros energiją, tačiau bendrovei už tiesioginę jos funkciją – energijos generaciją ir balansavimą – ne mažiau svarbi užduotis yra puoselėti tvarią aplinką. Todėl KHE savo veikloje užtikrindama reglamentuotos veiklos vykdymą prisideda ir prie tvarios aplinkos kūrimo.

Šiandien mes jau matome, kad indėlis, prižiūrint aplink elektrinę esančią ekosistemą, jau duoda apčiuopiamų rezultatų. 2020 m. Gamtos tyrimų centro darytas tyrimas parodė, jog ilgą laiką Kauno HE tvenkinyje vyravusi negatyvi išteklių mažėjimo tendencija keičiasi ir pastarųjų keturių metų tyrimų duomenys jau rodo ženklius išteklių atsistatymo požymius. Po verslinės žvejybos uždraudimo stebimas ypač žymus stambių žuvų pagausėjimas. Svarbiausių žuvų populiacijose net tik didėja vyresnių amžiaus grupių dalis, bet yra gausios ir jaunų žuvų kohortos, kas rodo gerą išteklių pasipildymą.

Ne mažiau svarbus yra ir faktas, kad hidroelektrinėse gaminama energija yra viena „žaliausių“. Tarptautinės hidroenergetikos asociacijos atliktas tyrimas parodė, kad hidroelektrinėje gaminant elektros energijos kWh į aplinką išleidžiama 44 kartus mačiau CO2 lyginant su anglies kurą naudojančia elektrine ir netgi 2 kartus mažiau lyginat su saulės elektrine. Todėl visi, perkantys Kauno hidroelektrinėje pagamintą žaliosios energijos sertifikatu pažymėtą elektros energiją, gali didžiuotis prisidėdami prie tvarios aplinkos puoselėjimo.