Pradžia
en ru

Naujienos

„Lietuvos energija“ keičia socialinės atsakomybės kryptį nuo paramos teikimo į atsakingos veiklos stiprinimą

2018 m. birželio 14 d.

Patronuojančios įmonės „Lietuvos energija“, UAB, pranešimas žiniasklaidai

Valstybės kapitalo energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija” valdyba, dar labiau stiprindama skaidrumo principo įgyvendinimą grupės įmonėse, priėmė sprendimą 2018 m. nebeskirti paramos ir inicijuoti „Lietuvos energijos” paramos fondo veiklos nutraukimą. Šiam sprendimui neprieštaravo ir bendrovės stebėtojų taryba bei akcininkė Finansų ministerija. Paramos teikimo  atsisakymas taip pat įtvirtintas atnaujintuose „Lietuvos energijos“ įmonių grupės įstatuose.

„Lietuvos energija“ pristatė naująją grupės veiklos strategiją, kurios neatsiejama dalis yra ir besikeičiantis įmonės požiūris į socialinę atsakomybę. Mes atsitraukiame nuo bemaž populiariausios socialinės atsakomybės krypties – korporatyvinės filantropijos ir keliame sau tikslą integruoti atsakingos veiklos ir darnaus vystymosi principus į visą grupės veiklą“, – teigia Darius Maikštėnas, „Lietuvos energijos” valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

Pasak jo, Lietuvoje susiklostė praktika, kai nemažai įmonių savo reputaciją siekia apsaugoti ar pagerinti aktyviai dalyvaudamos paramos projektuose, taip tarsi kompensuodamos ne visada palankiai vertinamos pagrindinės veiklos padarinius.

„Neretai socialinės atsakomybės samprata Lietuvoje apsiriboja tik parama ir labdara. Mes manome, kad socialinės atsakomybės kartelę galime iškelti aukščiau, visų pirma, siekdami savo pagrindinėje veikloje sukurti kuo daugiau vertės Lietuvai. Investuodami į žaliąją energetiką, išmaniąsias technologijas, inovacijas, paslaugų kokybę ir veiklos efektyvumą, mažindami monopolinį dominavimą, skatindami konkurenciją bei gaminančius vartotojus, tobulindami ir skaidrindami įmonių grupės valdymą, gerindami darbo sąlygas darbuotojams sukursime daug daugiau vertės Lietuvai nei tiesiog dosniai dalindami paramos fondo pinigus projektams, įgyvendinamiems tose srityse, kuriose nesame specialistai. „Lietuvos energija“ – valstybės kapitalo įmonė, todėl finansinę grąžą visuomenei realizuojame per išmokamus šimtamilijoninius dividendus. Jų atsakingą paskirstymą perleidžiame akcininkui, o mes toliau koncentruosimės į energetiką“, – sakė D. Maikštėnas.

Gegužę visuomenei pristatytoje „Lietuvos energijos“ veiklos strategijoje iki 2030 metų įtvirtintas aiškus skaidrumo užtikrinimo visose grupės veiklose siekis. Šiuo metu atnaujinama grupės komunikacijos strategija apims ir naujos kokybės socialinės atsakomybės sampratos įgyvendinimą. Socialinės atsakomybės tikslai turės būti siekiami, atsižvelgiant į darbo aplinkos tobulinimą, aplinkos, kurioje veikiame, gerinimą ir išsaugojimą, išteklių įsigijimą ir jų tausojimą, naujų verslo modelių kūrimą. „Lietuvos energija“ vertins savo vykdomos veiklos daromą ekonominį, socialinį bei aplinkosauginį poveikį, apsibrėš socialinės atsakomybės politiką ir principus, integruos juos į įmonės strategiją ir kasdienę veiklos praktiką bei, įtraukiant suinteresuotas šalis, imsis sprendimų, padedančių kurti vertę įmonei ir visuomenei.

Pernai spalį „Lietuvos energijos” paramos fondas paskirstė daugiau kaip 800 tūkst. eurų paramos 41 nacionaliniam ir regioniniam projektui. Visi projektai bus įgyvendinti iki šių metų pabaigos. Naujas kvietimas teikti paraiškas paramai gauti nebus teikiamas. Grupės įmonės ketverius metus veikusiam fondui kasmet skirdavo iki 1 proc. metinio pelno. Kiekvienas paramos gavėjas, įgyvendinęs paramos projektą, privalėjo paramos fondui pateikti audituotą paramos panaudojimo ataskaitą. Paramos fondo veikla kasmet taip pat audituojama nepriklausomų auditorių.