Pradžia
en ru

Naujienos

2020 m. „Ignitis gamyba“ intensyviai didino gamybos apimtis ir augino pagrindinius finansinius rodiklius

Naujienos

2020 m. bendrovės „Ignitis gamyba“ valdomas kombinuoto ciklo blokas (KCB) Elektrėnų komplekse ir Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (HAE) pagamino daugiausiai elektros energijos per visą šių objektų istoriją, ženkliai išaugo ir pagrindiniai bendrovės finansiniai rodikliai.

Bendrovės valdomose elektrinėse praėjusiais metais buvo pagaminta 2 145 GWh elektros energijos, t. y. 157,9 proc. daugiau nei 2019 metais. Per pastarąjį dešimtmetį geresni gamybos rezultatai buvo tik 2012 m., kai bendrovės elektrinėse pagamintos elektros kiekis perkopė 2 200 GWh. Verta pažymėti ir tai, kad lyginant su 2019 m., KCB gamybos rezultatai išaugo beveik 62 kartus, iki 1 180 GWh, o Kruonio HAE pagamino net trečdaliu daugiau elektros energijos – 717 GWh. Šie rodikliai yra geriausi per visą šių elektrinių istoriją.

2020-uosius „Ignitis gamyba“ užbaigė fiksuodama ir ženklų pagrindinių finansinių rodiklių augimą: įmonės pajamos pagal sutartis su klientais išaugo iki 172,4 mln. eurų – tai net 27,7 proc. daugiau nei 2019 m.; koreguota EBITDA padidėjo 31,2 proc., iki 70,9 mln. eurų.

„Nepaisant ekonominių ir socialinių iššūkių, 2020-ieji buvo išties sėkmingi metai. Galime didžiuotis pasiektais „Ignitis gamybos“ rezultatais, kurie įrodo, kad bendrovė kryptingai siekia atitikti strateginius šalies energetikos poreikius. Lietuvai ruošiantis energetikos sistemos sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklų sistema, prie šio svarbaus energetikos projekto įgyvendinimo prisidedame užtikrindami patikimą vietinės elektros energijos gamybą ir jos apimčių didinimą“, – teigia „Ignitis gamybos“ generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis.

Siekiant prisidėti prie Lietuvai svarbių energetikos projektų įgyvendinimo, vienas svarbiausių 2020-aisiais įgyvendintų bendrovės projektų buvo lapkričio pradžioje Vilniaus trečiojoje termofikacinėje elektrinėje (TE-3) sėkmingai atliktas vieno iš dviejų įrengtų energetinių blokų bandymas. Dar du reikšmingi bandymai buvo atlikti vasarą Elektrėnų komplekse, kai pirmą kartą per 7-ojo ir 8-ojo blokų eksploatavimo istoriją buvo sėkmingai atlikti aktyvavimo per 8 valandas bandymai. Šie bandymai parodė, kad blokai atitiks tinklo kodekso reikalavimus ir galės būti naudojami energetinio saugumo sprendiniuose ir po 2025 metų.

Žaliosios energetikos srityje „Ignitis gamyba“ paskelbė ne vieną skambią naujieną. Gegužę Obeniuose buvo atidaryta bendrovės įrengta 1 MW saulės jėgainė, kuri tapo pirmuoju šalies nutolusiu saulės parku ir pažymėjo realios „Ignitis saulės parkų“ platformos veiklos pradžią, todėl vasaros mėnesiais jos savininkai, beveik 300 nutolusių gaminančių vartotojų, jau gavo naudą iš šios saulės jėgainės sugeneruotos elektros energijos. Savo pažadus klientams ir partneriams „Ignitis gamyba“ tesėjo ir rugsėjį Obeniuose įrengus tris kartus didesnę saulės elektrinę. Šį saulės parką išplėtus iki 4 MW galios, bendrovė valdo didžiausią šiuo metu veikiantį saulės parką ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse.

„Didžiuojamės šio projektu įgyvendinimu ir tuo, kad esame pirmieji, visiems šalies gyventojams suteikę galimybę nutolusiose saulės elektrinėse patiems savo butams ar namams gaminti elektros energiją. Maža to, rudenį vis dar buvome vieninteliai „Ignitis saulės parkų“ platformos vystytojai, kurių siūlomos saulės elektrinės yra įrengtos, gamina elektros energiją ir teikia naudą klientams“, – sako R. Kalvaitis.

Elektrėnų komplekse sėkmingai vyksta ir nebenaudojamų dviejų kaminų demontavimo projektas, simbolizuojantis pasibaigusią taršios elektros gamybos erą, kai buvo naudojamas mazutas. 2020 m. vyko intensyvūs parengiamieji darbai ardant kaminų vidinį sluoksnį, o per 2021 m. planuojama visiškai išardyti tiek vidurinį 250 metrų aukščio kaminą, tiek mažesnį 150 m aukščio kaminą.

Metų pabaigoje „Ignitis gamyba“ laimėjo perdavimo sistemos operatoriaus „Litgrid“ paskelbtą Tretinio aktyviosios galios rezervo aukcioną ir pasirašė šios paslaugos teikimo sutartį, pagal kurią 2021 m. šią elektros tinklo patikimumui svarbią paslaugą teikia 7-uoju ir 8-uoju blokais (atitinkamai 222 MW ir 260 MW) bendra 482 MW galia. Taip pat su „Litgrid“ buvo pasirašyta ir Izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo paslaugų teikimo sutartis, pagal kurią 2021 m. šią paslaugą užtikrins KCB (371 MW galia) bei 7-asis blokas (38 MW galia).

Esminiai 2020 m. „Ignitis gamybos“ veiklos rodikliai*:

  • Bendrovės pajamos pagal sutartis su klientais išaugo 27,7 proc. ir 2020 m. sudarė 172,4 mln. eurų. Palyginti su 2019 m. sausio–gruodžio mėn., bendrovės pajamos didėjo 19,9 proc. ir pasiekė 174,5 mln. eurų. Tam daugiausiai įtakos turėjo didesni elektros energijos pardavimai.
  • Bendrovės koreguota (palyginamoji) EBITDA** 2020 m. siekė 70,9 mln. eurų ir buvo 31,2 proc. didesnė negu 2019 m. (54,0 mln. eurų). Šis rodiklis augo dėl efektyvaus Kruonio HAE panaudojimo ir didesnės gamybos Elektrėnų komplekse, kas atsvėrė mažesnę gamybą Kauno A. Brazausko elektrinėje bei 2019 m. rezultatus gerinusį mazuto ir metalo laužo pardavimų efektą.
  • Bendrovės veiklos sąnaudos didėjo 6,62 proc. ir 2020 m. siekė 23,0 mln. eurų, lyginant su 2019 m. sausio–gruodžio mėn. daugiausia dėl remontų ir priežiūros sąnaudų augimo.
  • Bendrovės grynasis pelnas 2020 m. sudarė 41,8 mln. eurų ir buvo 2,33 proc. mažesnis negu 2019 m. (42,8 mln. eurų).
  • Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą 2020 m. sudarė 1,1 mln. eurų, o 2019 m. – 0,8 mln. eurų. Šis rodiklis buvo nežymiai didesnis dėl investicijų į Kauno HE ir Kruonio HAE.

* Bendrovės 2019 m. finansiniai rodikliai buvo perskaičiuoti. Informacija apie perskaičiavimus pateikiama Bendrovės finansinėse ataskaitose už 2019 m.

** Bendrovės 2020 m. preliminarus ir 2019 m. faktinis koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant faktinių ir reguliuojamų pajamų nuokrypį ir vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Priedas: 

2020 m. metinė „Ignitis gamybos“ ataskaita

Daugiau informacijos:

Tadas Markevičius, Ryšių su visuomene projektų vadovas,

tel. +370 676 28911, el. paštas tadas.markevicius@ignitis.lt