Pradžia
en ru

Naujienos

„Ignitis gamyba“ 2023 m. užtikrins elektros energetikos sistemos Izoliuoto darbo papildomą paslaugą

Naujienos

2022 m. gruodžio 30 d. AB „Ignitis gamyba“ su Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriumi LITGRID AB sudarė sutartį dėl elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugų teikimo 2023 m. Teikiamų paslaugų tikslas - užtikrinti elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumą ir Lietuvos elektros energetikos sistemos (EES) stabilų veikimą izoliuoto EES darbo metu ir išvengti vartotojų apkrovos išjungimo kitų Lietuvos EES avarinių situacijų atveju. 

Pagal LITGRID AB  2022 m. lapkričio 30 d. paskelbtus galutinius Įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono rezultatus, Įrenginių prieinamumo paslaugą Bendrovė 2023 m. teiks šia apimtimi: 260 MW galia – Elektrėnų komplekso (toliau – EK) 7 blokas (2022 m. – 0 MW), 260 MW galia – EK 8 blokas (2022 m. – 1 MW) ir 371 MW galia  – EK  kombinuoto ciklo blokas (toliau – KCB) (2022 m. – 371 MW). Atkreiptinas dėmesys, jog EK 7 blokas 2022 m. 260 MW/h apimtimi, o EK 8 blokas 259 MW/h apimtimi LITGRID AB teikia tretinio aktyviosios galios rezervo paslaugą, kuri nuo 2023 m. nebeužsakoma. 

Preliminari sudarytos EK Įrenginių prieinamumo paslaugos sutarties vertė 2023 m. sudaro apie 84  mln. Eur. 

Išsamesnė informacija apie elektros energijos gamybos įrenginių prieinamumo paslaugos aukciono rezultatus skelbiama LITGRID AB interneto svetainėje. 

Pagal šią sutartį Bendrovė 2023 m. taip pat įsipareigoja pagal LITGRID AB pateiktą elektros energijos gamybos grafiką pasirengti nepertraukiamai elektros energijos gamybai EK KCB. Pagal susitarimą, kiekis, kurį LITGRID AB gali  nurodyti pagaminti, sudaro apie 0,5 TWh, tam suformuotos kiek daugiau nei 1 TWh gamtinių dujų atsargos. 

Bendrovės valdomų elektrinių bendra veikiančių elektros gamybos įrenginių galia – 2 055,8 MW, iš kurių: Elektrėnų komplekso – 1 055 MW, Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės – 900 MW ir Kauno hidroelektrinės – 100,8 MW.