Pradžia
en ru

Naujienos

Įregistruoti atnaujinti „Lietuvos energijos gamybos“ įstatai ir perrinkta Bendrovės valdybos pirmininkė

2018 m. balandžio 12 d.

Juridinių asmenų registre 2018 m. balandžio 11 d. buvo įregistruoti pakeisti „Lietuvos energijos gamybos“ įstatai su padidintu Bendrovės įstatiniu kapitalu. Įregistravus įstatus, pirmajame perrinktos valdybos posėdyje buvo išrinkta ir jos pirmininkė – šias pareigas ir toliau eis Eglė Čiužaitė.

Primename, kad Bendrovės įstatinis kapitalas padidintas papildomu „Lietuvos energijos" nepiniginiu įnašu (įnešant Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės turtą). Įstatinio kapitalo padidinimui buvo pritarta 2018 m. kovo 26 d. įvykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu.

Valdybos pasikeitimas taip pat susijęs su atnaujintais įstatais. Remiantis jais, valdybą sudaro 3 nariai. Bendrovės stebėtojų taryba E. Čiužaitę, Darių Kuciną ir Mindaugą Kvekšą ketverių metų kadencijai į valdybą išrinko 2018 m. balandžio 3 d. 

Vakar, balandžio 11 d., Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į stebėtojų tarybos nuomonę, Bendrovės valdybos pirmininke išrinko valdybos narę E. Čiužaitę ir priėmė sprendimą, kad išrinkta valdybos pirmininkė toliau eitų Bendrovės generalinės direktorės pareigas.

Įregistruotą Bendrovės įstatų dokumentą rasite štai čia: LEG įstatai 2018 04 11.