Pradžia
en ru

Naujienos

Istoriniame sinchroninės jungties bandyme aktyvuoti didžiausi „Ignitis gamybos“ elektros generatoriai

Naujienos

„Ignitis gamybos“ valdomi didžiausi Lietuvos elektros generatoriai – Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė (KHAE) ir Elektrėnų komplekse veikiantis kombinuoto ciklo blokas (KCB) – sėkmingai dalyvavo istoriniame Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatorės „Litgrid“ ir PSE bandyme. Jo metu dalis Lietuvos elektros energijos sistemos pirmą kartą istorijoje dirbo sinchroniškai su Lenkijos sistema, o kartu ir su kontinentinės Europos sinchronine zona.

Avarinės pagalbos per sinchroninę jungtį bandymas vyko praėjusį šeštadienį, gruodžio 4 d. Jo metu buvo modeliuojama situacija, kai išsijungus didžiosioms Lietuvos elektrinėms, kurios turi galimybę pasileisti po sisteminės avarijos (angl. „black start“), elektros energija joms pradedama tiekti iš Lenkijos. Pusę paros vykęs bandymas praėjo sklandžiai, elektra buvo tiekiama be sutrikimų, tad elektros vartotojai šio bandymo poveikio net nepajuto.

„Šios unikalios pratybos parodė mūsų specialistų profesionalumą, pasiruošimą dirbti kritinėse situacijose ir tinkamą technologinę elektrinėse esančių įrenginių parengtį. Be to, dabar esame tikri, kad esame pasiruošę, koordinuodami veiksmus su Lenkijos ir Lietuvos institucijų kolegomis, net ir pačiomis kritiškiausiomis situacijomis užtikrinti stabilų ir nenutrūkstamą šalies energetikos sistemos darbą“ – po sėkmingų bandymų sakė „Ignitis gamybos“ vadovas Rimgaudas Kalvaitis.

Atliekant avarinės pagalbos bandymą nuo likusios Lietuvos elektros energetikos sistemos  buvo atskirtos Alytaus, Kruonio HAE ir Lietuvos elektrinės 330 kV pastotės, dvi elektros perdavimo linijos - Alytus-Kruonio HAE ir Kruonio HAE – Lietuvos elektrinė bei vienas iš naujų „LitPol Link“ keitiklių stotyje sumontuotų autotransformatorių.

Tuomet iš Lenkijos per 400 kV oro liniją Alytus-Elkas įtampa etapais buvo perduota bandymui atskirtai 330 kV Lietuvos sistemos daliai. Iš Lenkijos perduota elektros energija panaudota paleisti KCB, kuris valandą dirbdamas 160 MW galia elektros energiją generavo į Lenkijos tinklą, o du sinchroninio kompensatoriaus režimu veikiantys KHAE agregatai užtikrino stabilią įtampą išskirtoje sistemos dalyje. Vėliau, siekiant išbandyti sinchroninės jungties stabilumą esant didesnėms apkrovoms, siurblio režimu buvo įjungtas 225 MW galios KHAE hidroagregatas.

Bandymo programoje dalyvavo beveik pusšimtis bendrovių „Ignitis gamyba“, „Litgrid“ ir PSE  darbuotojų.

Iki šiol Lietuva, Latvija ir Estija kartu su Rusija ir Baltarusija veikia IPS/UPS sistemoje, kurioje elektros dažnis centralizuotai reguliuojamas Rusijoje. Prisijungimas prie kontinentinės Europos tinklų ir veikimas sinchroniniu režimu su Lenkija, Vokietija ir kitomis kontinentinės Europos valstybėmis bus užtikrintas ne vėliau nei 2025 m.