Pradžia
en ru

Naujienos

„Lietuvos energijos gamybos“ 2017 m. rezultatai: daugiau elektros iš vandens ir tvarūs pelningumo rodikliai

2018 m. vasario 28 d.

„Lietuvos energijos gamybos“ 2017 m. finansiniai rodikliai atspindi sėkmingas „Lietuvos energijos“ grupei priklausančios elektros energijos gamintojos pastangas prisitaikyti prie besikeičiančios rinkos ir efektyviai valdyti veiklos sąnaudas. Bendrovei pavyko pasiekti tvarius pelningumo rodiklius: koreguota EBITDA 2017 m. pasiekė 53,7 mln. eurų, koreguotos EBITDA marža buvo 35,9 proc. (2016 m. – 36,8 proc.)

„2017 metų rezultatams didelę įtaką darė daugiau nei ketvirtadaliu padidėjusios Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinėje pagamintos ir parduotos elektros energijos apimtys – praėję metai buvo rekordiniai tiek vandens, tiek pagamintos elektros energijos kiekiu. Efektyviai išnaudodami rinkos galimybes ir aktyviau veikdami dienos eigos biržoje šiek tiek daugiau negu 2016 m. pagaminome ir Kruonio hidroakumuliacinėje elektrinėje. Dėl pasikeitusių rinkos sąlygų mažiau elektros energijos gaminta tik Elektrėnų komplekse. 2017 m. užtikrinome aukštą visų elektrinių prieinamumą ir patikimą darbą, atliepdami į rinkos ir perdavimo sistemos operatoriaus poreikius. Patikimai prisidėti prie stabilaus energetikos sistemos veikimo ir jos saugumo užtikrinimo – vienas svarbiausių mūsų tikslų“, – Bendrovės elektrinių veiklą ir rezultatus komentuoja „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos pirmininkė ir generalinė direktorė Eglė Čiužaitė.

Iš viso Bendrovės valdomose elektrinėse per 2017 m. pagaminta ir parduota 1,147 TWh elektros energijos – 16 proc. mažiau negu 2016 m. (1,371 TWh). Elektrėnų komplekse – 0,139 TWh arba 72 proc. mažiau (2016 m. – 0,491 TWh), Kruonio HAE – 0,549 TWh arba 6 proc. daugiau (2016 m.  – 0,517 TWh), Kauno A. Brazausko HE – 0,459 TWh arba 26 proc. daugiau (2016 m. – 0,363 TWh).

„Lietuvos energijos gamybos“ 2017 metų esminiai rodikliai:

  • Nepaisant sumažėjusios elektros energijos gamybos Elektrėnų komplekse, Bendrovės pardavimo pajamos išliko gana stabilios – 2017 m. siekė 147,2 mln. eurų  ir buvo tik 3 proc. mažesnės negu 2016 m. (151,8 mln. eurų). Iš viso 2017 m. Bendrovės pajamos siekė 149,8 mln. eurų ir buvo 13 proc. mažesnės negu 2016 m. (172,9 mln. eurų). Pagrindinis mažėjimą lemiantis veiksnys – 2016 m. apskaitytas teigiamas verslo dalies pardavimo rezultatas.
  • Bendrovės veiklos sąnaudos mažėjo 14 proc. ir 2017 m. siekė 20,0 mln. eurų (2016 m. – 23,1 mln. eurų). Eliminavus 2016 m. sąnaudose atspindėtas gautinos sumos už UAB Kauno energetikos remontas bei NT Valdos, UAB akcijas sumažėjimo sąnaudas, 2017 m. veiklos sąnaudos būtų kiek didesnės negu 2016 m. dėl didesnių demontavimo projekto sąnaudų.
  • Bendrovės koreguota (palyginamoji) EBITDA* 2017 m. siekė 53,7 mln. eurų ir buvo 16 proc. mažesnė negu 2016 m. (63,7 mln. eurų). Šis rodiklis daugiausia keitėsi dėl 2017 m. prasidėjusių Elektrėnų komplekso 5 ir 6 blokų demontavimo darbų sąnaudų bei 2017 m., palyginti su 2016 m., sumažėjusių Kruonio HAE aktyvuoto antrinio galios rezervo pardavimų, taip pat mažesnės Elektrėnų komplekso reguliuojamos veiklos EBITDA.
  • Bendrovės grynasis pelnas 2017 m. siekė 20,5 mln. eurų ir buvo 44 proc. mažesnis negu 2016 m. (40,0 mln. eurų). Grynasis Bendrovės pelnas 2017 m. mažėjo dėl vienkartinių veiksnių įtakos: 2016 m. apskaitytas teigiamas verslo dalies pardavimo rezultatas (15,4 mln. eurų), 2017 m. apskaitytas turto vertės sumažėjimas Elektrėnų komplekso 7 ir 8 blokų turtui (neigiamas 31,4 mln. eurų efektas pelnui prieš mokesčius).
  • Bendrovės investicijos į ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą 2017 m. sudarė 1,9 mln. eurų, o 2016 m.– 3,3 mln. eurų.

* Bendrovės EBITDA rezultatai yra pateikiami po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

2018 m. vasario 28 d. „Lietuvos energijos gamybos“ generalinė direktorė Eglė Čiužaitė bendrovės 2017 m. veiklos ir finansinius rezultatus pristatė internetiniame seminare. Seminaro įrašą pažiūrėti galite čia – nuoroda.

Per seminarą rodytą pristatymą galite atsidaryti čia (lietuvių kalba) – nuoroda.