Pradžia
en ru

Naujienos

„Lietuvos energijos gamybos“ stebėtojų tarybos pirmininkas – Dominykas Tučkus, perrinkta Bendrovės valdyba

2018 m. balandžio 3 d. įvykusiame pirmajame naujosios „Lietuvos energijos gamybos“ (LEG) stebėtojų tarybos posėdyje jos pirmininku išrinktas „Lietuvos energijos“ valdybos narys, Infrastruktūros ir plėtros direktorius Dominykas Tučkus.

Priminsime, kad LEG stebėtojų taryboje taip pat dirba „Lietuvos energijos“ valdybos narė, Organizacinio vystymo direktorė Živilė Skibarkienė ir nepriklausomas narys Rimgaudas Kalvaitis.

Tame pat posėdyje buvo išrinkta nauja LEG valdyba. 2018 m. kovo 26 d. vykusiame LEG visuotiniame akcininkų susirinkime buvo patvirtintui atnaujinti Bendrovės įstatai, kuriuose nurodyta, jog Bendrovės valdybą sudaro 3 nariai renkami 4 metų kadencijai. Pagal anksčiau galiojusius įstatus, valdyba buvo sudaroma iš 5 narių.

Taigi, LEG stebėtojų taryba balandžio 3 d. atšaukė visą ankstesnę LEG valdybą (pastaruoju metu joje dirbo 4 asmenys) ir 4 metų kadencijai išrinko naująją. Joje, kaip ir iki šiol, dirbs LEG generalinė direktorė Eglė Čiužaitė (kuruojama sritis – strategija ir valdymas), gamybos direktorius Darius Kucinas (kuruojama sritis – gamybos ir sisteminių paslaugų valdymas) ir finansų ir administravimo direktorius Mindaugas Kvekšas (kuruojama sritis – finansai ir administravimas).

Išrinkta Bendrovės valdyba savo darbą pradėjo nuo ją išrinkusios Bendrovės stebėtojų tarybos posėdžio pabaigos.

Bendrovės įstatų pokytis, numatant, kad Bendrovės valdyba sudaroma iš 3 narių, buvo inicijuotas siekiant optimizuoti Bendrovės veiklos valdymą. Verslo vystymo sritis, kurią iki šiol kuravo buvęs Bendrovės valdybos narys Nerijus Rasburskis, integruojama į Bendrovės valdybos narės, generalinės direktorės E. Čiužaitės kuruojamą sritį.

LEG valdybos pirmininkas bus išrinktas artimiausiame valdybos posėdyje.

Daugiau informacijos apie Bendrovės stebėtojų tarybos ir valdybos narius pateikiama šios svetainės skiltyje „Bendrovės valdymas“ (nuoroda).