Pradžia
en

Naujienos

„Perkūno bastionas 2021“ pratybos parodė – „Ignitis gamybos“ darbuotojai tinkamai pasiruošę veikti ekstremaliomis situacijomis

Naujienos

Lietuvos Respublikos Konstitucija skelbia, jog Lietuvos valstybės gynimas nuo užsienio ginkluoto užpuolimo yra kiekvieno Lietuvos piliečio teisė ir pareiga. Šiais žodžiais buvo pradėtos, šį mėnesį Lietuvos kariuomenės gynybos štabo organizuotos, diskusinės stalo pratybos „Perkūno bastionas 2021“. Į pratybas buvo pakviesti bei aktyviai jose dalyvavo ir „Ignitis gamybos“ Verslo saugos ir kitų padalinių atstovai.

Pratybose buvo analizuojamos situacijos pagal du scenarijus. Pirmojo scenarijaus atveju dėl LR centrinėje dalyje prasidėjusių masinių neramumų valstybėje skelbiama dalinė mobilizacija. Antrojo – dėl į LR teritoriją įsiveržusių priešiškų jėgų skelbiama visuotinė mobilizacija, vyksta masinis pabėgėlių judėjimas, vykdoma gyventojų evakuacija.

Analizuojant situacijas pagal abu pratybų scenarijus išryškėjo Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės svarba, taip pat akcentuotas tinkamas apsaugos užtikrinimas ir geras darbuotojų pasirengimas veikti karo, užpuolimo metu ir kitose ekstremaliose situacijose.

Bendras „Perkūno bastiono 2021“ pratybų tikslas buvo nustatyti Kauno regiono teritorijoje esančių Lietuvos kariuomenės vienetų ir valstybės institucijų, įstaigų bei organizacijų sąveikos ypatumus mobilizacijos ir karo padėties metu, identifikuoti tobulintinas sritis taip pat  pasirengti vykdyti mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos teikimo užduotis.

Be Lietuvos kariuomenės ir „Ignitis gamybos“ atstovų pratybose taip pat dalyvavo Kauno, Kauno rajono, Kaišiadorių, Kėdainių, Prienų, Birštono, Raseinių, Jonavos savivaldybių darbuotojai, Viešojo saugumo tarnybos, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, policijos pareigūnai, taip pat AB „Kauno vandenys“, AB „Achema“, AB „Kauno energija“ ir kitų Kauno regiono strateginę reikšmę turinčių organizacijų atstovai.

          Šių pratybų sumanymas ir idėja gimė dar 2016 m., siekiant suaktyvinti Lietuvos kariuomenės ir civilinės valdžios institucijų sąveiką savivaldybių lygmenyje rengiantis veiksmams karo padėties metu. Pirmosios pratybos įvyko Šiauliuose 2017 metais ir toliau nuolat tęsiamos kituose didžiausiuose Lietuvos miestuose.

          Pažymėtina, kad „Ignitis gamyba“, pagal Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymą, yra priskirta prie antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių, o bendrovei priklausančios Lietuvos elektrinė,  Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė ir Kauno hidroelektrinė  yra įtrauktos į nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto sąrašą, bei joms nustatytas aukščiausias ketvirtasis fizinės saugos lygis. Šių objektų sugadinimas sukeltų dideles neigiamas pasekmes ne tik valstybės energetiniam stabilumui, tačiau ir žmonių gyvybei bei sveikatai. Todėl mūsų bendrovė skiria didelį dėmesį strateginių objektų apsaugos užtikrinimui, vykdo nuolatinį bendradarbiavimą su teisėsaugos institucijomis ir Lietuvos kariuomenės padaliniais, dalyvauja ir organizuoja taktines pratybas, bendrus mokymus.