Pradžia
en

Kauno hidroelektrinė (Kauno HE)

„Ignitis gamybos“ valdoma Kauno HE – didžiausia atsinaujinančius energijos išteklius naudojanti elektrinė Lietuvoje. Šiuo metu Kauno HE kasmet pagamina beveik 4 proc. Lietuvoje suvartojamos elektros energijos, arba daugiau nei dešimtadalį visos iš atsinaujinančių energijos šaltinių šalyje generuojamos energijos. Nepaisant nedidelės galios, Kauno HE garantuoja Lietuvos energetinės sistemos stabilumą.

2010 m. buvo baigti Kauno HE rekonstravimo darbai, kuriuos atlikus padidėjo elektrinės patikimumas ir efektyvumas, taip pat sumažėjo techninės priežiūros sąnaudos ir buvo užtikrintas saugus aptarnaujančio personalo darbas pagal Europos Sąjungos direktyvas. Rekonstrukcijos metu įdiegta naujausia įranga užtikrina sėkmingą hidroagregatų paleidimą ir energetinės sistemos atstatymą tuo atveju, jei šalies energetinėje sistemoje įvyktų totalinė avarija. Visuotinės avarijos atveju įsijungti pajėgi ne tik Kauno HE, bet ir Kauno HAE.

Kauno HE techniniai rodikliai:
  • Galia 100,8 MW, 4 agregatai po 25,2 MW.
  • Didžiausia patvanka – 24,6 m, slėgimo fronto ilgis – apie 1,5 km, vidutinis daugiametis debitas – 259 m³/s, vandens pralaidumas normaliomis sąlygomis – 3030 m³/s.
  • Generatorius suka 4 reaktyvinės turbinos su pasukamomis mentėmis. Pro vieną turbiną prateka iki 158 m³/s vandens (dirbant visu pajėgumu), pro visas turbinas prateka 632 m³/s vandens.

2021 m. Kauno HE pagaminta 0,29 TWh elektros energijos. Kauno HE pagamina daugiau nei dešimtadalį visos Lietuvoje pagaminamos žaliosios elektros energijos.

Kauno HE istorija

Nemuno hidroresursų panaudojimu rimtai susirūpinta po Antrojo pasaulinio karo. 1948–1951 m.,  prieš pradedant statyti hidroelektrinę, buvo ištirti visi Nemuno hidroresursai, sudaryta jų naudojimo schema. Pirmieji Kauno hidroelektrinės statybos darbai prasidėjo 1955 metais. Statant elektrinę, reikėjo iškasti 5 mln. kub. m. grunto, supilti 3,5 mln. kub. m. žemių. Pastatyta betono gamykla, paklota 252 tūkst. kub. m. betono ir gelžbetonio. Svarbiausias statybos baras buvo pagrindinė dauba. Reikėjo iškasti keliolikos metrų gylio daubą, pasiekti amžiais nejudintą, kaip uola kietą priemolį ir ant jo padėti betoninius elektrinės pamatus.

1959 m. buvo pertvenkta senoji Nemuno vaga, ties Pažaisliu išsiliejo Kauno marios. Dešiniajame Nemuno krante šalia elektrinės pastatyta 110 kV atvira skirstykla, mašinų pastate sumontuoti įrengimai. Tais pačiais metais įjungtas pirmasis hidroagregatas, o elektros energiją jau gavo Kaunas, Vilnius, Šiauliai. 1960 m. hidroelektrinė pasiekė projektinę 90 MW galią, buvo įjungtos beveik visos 110 kV elektros tiekimo linijos. Tuo metu Kauno HE elektros energijos gamyba sudarė 30 proc. visos elektros energijos gamybos Lietuvoje.

Pradėjus veikti Ignalinos atominei elektrinei, Kauno HE lyginamasis svoris elektros energijos gamybos sistemoje nukrito iki 2 procentų, tačiau tai nesumažino strateginės elektrinės reikšmės. Kauno HE yra hidroenergetikos efektyvumo pavyzdys – jos pagamintos 1 kWh elektros energijos savikaina 1990 m. nesiekė nė 0,2 kp, o 1995 m. kainavo tik 0,79 ct, kai vidutinė 1 kWh savikaina Lietuvos energetinėje sistemoje buvo 10,73 ct (apie 14 kartų brangiau).

Elektrinės statybos išlaidos atsipirko maždaug per 3,3 metų. Žinant, kad 1 kWh hidroenergijos taupo apie 340 g sutartinio kuro, Kauno HE kasmet sutaupo po 125 000 t akmens anglies arba 88 000 t naftos. Kauno HE reikšmė nėra vien energetinė – išilgai užtvankos nutiestas kelias ir geležinkelis. Hidroelektrinė apsaugo Kauno miestą nuo pavasario potvynių: tvenkinyje lieka ir ištirpsta vidurinio Nemuno ruožo ledai, iš marių imamas vanduo pramonei, laukų drėkinimui, be to, Kauno marios – puiki kauniečių poilsio vieta.

2010-aisiais Kauno HE buvo modernizuota didinant energijos tiekimo patikimumą, saugumą ir efektyvumą. Po rekonstrukcijos hidroelektrinės veikimo efektyvumas padidėjo 4 proc., o patikimumas – net tris kartus. Buvo 25 metais pratęstas jos eksploatavimo laikas, agregatų kapitalinių remontų periodiškumas pailgintas nuo 5 iki 20 metų.

Kauno HE rekonstravimas žymiai sumažino gamtosauginę riziką, kadangi anksčiau įrengimuose naudota alyva buvo utilizuota ir pakeista ekologiška, aplinkai „draugiška“ alyva. Nauja hidroturbinų konstrukcija užtikrina saugią eksploataciją (alyva nepatenka į Nemuną). Sumontuota šiukšlių sulaikymo įranga leidžia surinkti visas atplaukiančias Nemunu šiukšles ir jas utilizuoti. Hidroelektrinė šiuo metu atitinka visus jai keliamus aplinkos apsaugos reikalavimus.

2014 metais Kauno HE suteiktas Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinės vardas. Elektrinė šį vardą gavo įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimą, kuriuo siekiama įamžinti išskirtinius pirmojo atkurtos valstybės Prezidento Algirdo Brazausko nuopelnus Lietuvai.