Pradžia
en ru

Naujienos

Visuomenė kviečiama susipažinti su Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės modernizavimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita

Naujienos

Dokumente analizuojamos septynios galimos technologinės Vilniaus TE-3 modernizavimo alternatyvos, tarp jų – kombinuoto ciklo bloko, kaupiklio (baterijos), dujų turbinos ir kt. technologijos, bei siekiama įvertinti potencialų jų poveikį gamtai, visuomenės sveikatai ir saugomoms vertybėms.

„Strateginė elektros energijos gamyba ir patikimų vietinių gamybos pajėgumų išlaikymas yra vieni iš svarbiausių LE 2030 strategijos tikslų. Siekiame prisidėti prie šaliai svarbių energetikos projektų įgyvendinimo ir ruošiamės dalyvauti galios rinkos mechanizmų aukcionuose, kurie vyks ateinančiais metais, tad šiuo metu aktyviai įgyvendiname paruošiamuosius darbus. Vienas jų – atsakingai įvertinti galimybę modernizuoti dar praėjusio amžiaus 9-ajame dešimtmetyje pastatytą elektrinę, įrengiant šiuolaikiškus ir rinkos poreikį atitinkančius energijos gamybos pajėgumus“, – teigia „Lietuvos energijos“ grupės valdybos narys, Infrastruktūros ir plėtros departamento direktorius Dominykas Tučkus.

Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyti galios rinkos mechanizmų aukcionai turėtų įvykti jau 2020 m. I ketvirtį. Jų tikslas – užtikrinti subalansuotas investicijas į vietinių elektros energijos gamybos pajėgumų išlaikymą bei plėtrą. Papildomų generacijos pajėgumų plėtra tampa ypatingai svarbi ruošiantis Lietuvos energetikos sistemos sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklų sistema (KET).

„Rinkos dalyvių atliktos analizės parodė, kad iki 2025 m. Baltijos regione turi atsirasti naujų lanksčių elektrinių, kurios leistų užtikrinti sklandų energetikos sistemos darbą ir patikimą elektros energijos tiekimą vartotojams. Tai svarbu ne tik dėl sinchronizacijos su KET, bet ir dėl augančio kokybiškų sisteminių paslaugų poreikio, kurį sukuria sparti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių plėtra. Tikimės, kad sėkmingas dalyvavimas aukcionuose leis „Lietuvos energijos gamybai“ įgyvendinti šalies energetiniam saugumui būtinus pajėgumų plėtros ar modernizavimo projektus“, – sako „Lietuvos energijos gamybos“ generalinis direktorius Rimgaudas Kalvaitis.

Vilniaus TE-3 neveikia jau kelerius metus – dėl panaikintų kvotų termofikacinėms elektrinėms bei pernelyg aukštų ir nekonkurencingų eksploatacijos kaštų elektrinės blokai buvo konservuoti 2015 m. pabaigoje, likus beveik dvejiems metams iki jos perdavimo „Lietuvos energijos gamybai“. Nuo 2020 m. vidurio esami Vilniaus TE-3 technologiniai įrenginiai nebeatitiks griežtėjančių taršos reikalavimų, tad tolesnė jų eksploatacija be papildomų investicijų į modernizavimą bus nebegalima.

Susipažinti su PAV ataskaita galima tinklalapyje www.nomineconsult.com/lt/paslaugos/aplinkosauga
Teikti motyvuotus pasiūlymus bus galima iki birželio 5 d. šiuo adresu: UAB „Nomine Consult“ J. Tumo-Vaižganto 8-1, Vilnius arba el. paštu info.lt@nomineconsult.com. Viešas visuomenės supažindinimas su ataskaita vyks 2019 m. birželio 10 d. Vilniaus miesto savivaldybėje, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilnius, Tarybos posėdžių salėje, 17:00.