Pradžia
en ru

Reguliuojamos veiklos ataskaitos

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos reguliuojama „Ignitis gamybos“ veikla apima elektros energijos ir šilumos gamybą Elektrėnų komplekse bei Kruonio HAE ir Elektrėnų komplekso teikiamas galios rezervavimo paslaugas. Taip pat – kitas sistemines paslaugas, kurių kainos, remiantis galiojančiais teisės aktais, yra reguliuojamos.