Pradžia
en ru

Apie „Ignitis gamybą“

„Ignitis gamyba“ (buvusi „Lietuvos energijos gamyba") valdo ir vysto didžiausius elektros energijos gamybos pajėgumus Lietuvoje – Kruonio hidroakumuliacinę elektrinę, Kombinuoto ciklo bloką bei rezervinę elektrinę Elektrėnų komplekse, Kauno Algirdo Brazausko hidroelektrinę ir Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę. Elektrėnų komplekse bendrovė taip pat gamina šilumos energiją Elektrėnų miesto, Kietaviškių šiltnamių ir kitų vartotojų bei savo reikmėms. „Ignitis gamyba“ padeda užtikrinti viso Baltijos ir Šiaurės šalių regiono energetikos sistemų saugumą ir patikimumą bei prisideda prie istorinio energetikos pokyčio – trijų Baltijos valstybių sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklų sistema 2025 metais.

Svarbiausias „Ignitis gamybos“ uždavinys – patikimų vietinių gamybos pajėgumų modernizacija ir vystymas bei tolesnė strateginės generacijos plėtra dalyvaujant regioninėje galios rezervų ir sisteminių paslaugų rinkoje. Siekdama užtikrinti veiklos tvarumą ir ilgalaikę viziją, bendrovė vis daugiau dėmesio skiria energetikos inovacijų diegimui bei žaliosios elektros energijos gamybos plėtrai. Šiuo metu „Ignitis gamyba“ įgyvendina pilotinius elektros energijos kaupiklio Kauno HE ir plūduriuojančios saulės jėgainės Kruonio HAE projektus, taip pat įrenginėja saulės parką Elektrėnuose.

Kokybiškas bendrovės funkcijų įgyvendinimas neįmanomas be modernios nuolatinio tobulėjimo principais paremtos darbo kultūros, tad „Ignitis gamyba“ didelę reikšmę skiria veiklos efektyvumo didinimui, į rezultatą ir rinkos poreikius orientuotos vadybos diegimui, specialistų ugdymui ir gerėjančios darbuotojų patirties užtikrinimui. 

Misija

Užtikrinti Lietuvos energetinės sistemos patikimumą ir saugumą.

Vizija

Tapti lyderiu besiformuojančioje Baltijos sisteminių paslaugų rinkoje.

Tikslai

Didinti įmonės vertę, užtikrinti kokybiškų paslaugų teikimą klientams, didinti veiklos efektyvumą, įtraukti ir įgalinti darbuotojus, diversifikuoti ir plėsti veiklą.

Šių tikslų bendrovė siekia remdamasi pamatinėmis vertybėmis: atsakomybe, atvirumu, partneryste ir  tobulėjimu.